eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

UWAGA!


Informujemy o pojawieniu się w sieci nowej kampanii dystrybuujacej malware Nymaim


Malware Nymaim jest bardzo groźnym, złośliwym oprogramowaniem, które jest ciągle rozwijane przez przestępców. Za jego pośrednictwem mogą oni m.in. modyfikować treść stron bankowości internetowej na zawirusowanym komputerze użytkownika, skłaniając go do wykonania przelewu na określone konto.


Prosimy o zwiększenie czujności, stosowanie zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zwrócenie szczególnej uwagi na:

- podejrzaną korespondencję, która może zawierać złośliwe oprogramowanie lub linki do podejrzanych stron internetowych;

- wiadomości SMS z kodem jednorazowym otrzymanym w sytuacji, gdy nie wykonywaliśmy czynności wymagających podania takiego kodu (np. bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu);

Przypominamy również zasady bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej:

- nie należy pozostawiać w czytniku karty z certyfikatem po podpisaniu paczki lub przelewu;

- nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;

- nie należy odpowiadać na żadne wiadomości e-mail dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty;

- zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku to https://ecorpo.bstychy.com.pl/ i wyświetla się ikona kłódki;

- przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysyłane są środki, jest zgodny z Państwa zleceniem;

- należy unikać przeklejania rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń;

- nie wolno udostępniać innym osobom nazwy użytkownika oraz hasła;

- należy cyklicznie zmieniać hasło;

- należy unikać logowania z kopmputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach internetowych, u znajomych);

- należy posiadać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i dbać o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowanie przeglądarki oraz systemu operacyjnego;

- instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerza należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;

- należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;

- w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania bankowości elektornicznej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.