eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zwrócenie szczególnej uwagi na:

- podejrzaną korespondencję, która może zawierać złośliwe oprogramowanie lub linki do podejrzanych stron internetowych;

- wiadomości SMS z kodem jednorazowym otrzymanym w sytuacji, gdy nie wykonywaliśmy czynności wymagających podania takiego kodu (np. bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu);

Ponadto:

- Bank nigdy nie prosi o zainstalowanie na telefonie klienta żadnego oprogramowania;

- Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego podczas logowania ani bezpośrednio po zalogowaniu (nie dotyczy klientów posiadających dwustopniowe logowanie).

Przypominamy również zasady bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej:

- nie należy pozostawiać w czytniku karty z certyfikatem po podpisaniu paczki lub przelewu;

- nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;

- nie należy odpowiadać na żadne wiadomości e-mail dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty;

- zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku to https://ecorpo.bstychy.com.pl/ i wyświetla się ikona kłódki;

- przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysyłane są środki, jest zgodny z Państwa zleceniem;

- należy unikać przeklejania rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń;

- nie wolno udostępniać innym osobom nazwy użytkownika oraz hasła;

- należy cyklicznie zmieniać hasło;

- należy unikać logowania z kopmputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach internetowych, u znajomych);

- należy posiadać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i dbać o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowanie przeglądarki oraz systemu operacyjnego;

- instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerza należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;

- należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;

- w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania bankowości elektornicznej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.