eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych każdy zleceniodawca przelewów zobowiązany jest do umieszczania na zleceniu przelewu następujących informacji:

 • - numeru rachunku zleceniodawcy oraz odbiorcy,
 • - pełnej nazwy/imienia i nazwiska zleceniodawcy,
 • - pełnej nazwy/imienia i nazwiska odbiorcy,
 • - pełnego adresu zleceniodawcy: miasta, nazwy ulicy z numerem domu i lokalu;

 • Uwaga! Przelewy z brakującymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia mogą być:

 • - opóźnione w wykonaniu zleconego przelewu,
 • - odrzucone,
 • - wstrzymane;

 • W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu dyspozycji papierowych oraz płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy posiadają one wszystkie niezbędne dane oraz o podawanie pełnych informacji kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy.


  Prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zwrócenie szczególnej uwagi na:

  - podejrzaną korespondencję, która może zawierać złośliwe oprogramowanie lub linki do podejrzanych stron internetowych;

  - wiadomości SMS z kodem jednorazowym otrzymanym w sytuacji, gdy nie wykonywaliśmy czynności wymagających podania takiego kodu (np. bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu);

  Ponadto:

  - Bank nigdy nie prosi o zainstalowanie na telefonie klienta żadnego oprogramowania;

  - Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego podczas logowania ani bezpośrednio po zalogowaniu (nie dotyczy klientów posiadających dwustopniowe logowanie).

  Przypominamy również zasady bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej:

  - nie należy pozostawiać w czytniku karty z certyfikatem po podpisaniu paczki lub przelewu;

  - nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;

  - nie należy odpowiadać na żadne wiadomości e-mail dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty;

  - zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku to https://ecorpo.bstychy.com.pl/ i wyświetla się ikona kłódki;

  - przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysyłane są środki, jest zgodny z Państwa zleceniem;

  - należy unikać przeklejania rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń;

  - nie wolno udostępniać innym osobom nazwy użytkownika oraz hasła;

  - należy cyklicznie zmieniać hasło;

  - należy unikać logowania z kopmputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach internetowych, u znajomych);

  - należy posiadać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i dbać o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowanie przeglądarki oraz systemu operacyjnego;

  - instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerza należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;

  - należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;

  - w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania bankowości elektornicznej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.